Locatiedirecteur (WTF 0,7)

Solliciteer nu

Ondernemende en daadkrachtige locatiedirecteur (WTF 0,7)

Ben jij die locatiedirecteur die leerlingen, ouders en teamleden verbindt en inspireert?

PART-TIME · HUIZEN

De 2e Montessorischool in Huizen zoekt vanaf 1 februari 2020 een ondernemende en daadkrachtige 

LOCATIEDIRECTEUR (WTF 0,7)

De 2e Montessorischool telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Er wordt gewerkt in combinatiegroepen met twee leerjaren. Het team bestaat uit ruim twintig teamleden: leerkrachten, vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek en onderwijsondersteunend personeel.

Als locatiedirecteur functioneer je in een cluster van vier scholen (drie Montessorischolen en een openbare school), dat wordt aangestuurd door de meerscholendirecteur. Binnen het cluster wordt tijdens het clusteroverleg kennis gedeeld en worden gezamenlijke activiteiten als studiedagen georganiseerd.

Je werkt intensief samen met de meerscholendirecteur die jou als vaste coach vanuit vertrouwen begeleidt. Daarnaast is er een actieve samenwerking met een gedreven team directeuren binnen Talent Primair.

Wij zoeken een locatiedirecteur met een heldere visie op toekomstbestendig Montessorionderwijs, die op een coachende manier met het team werkt. Die op een zakelijke manier de school aanstuurt en met een warm hart de gebruikers verbindt. Verder vragen we:

  • Een afgeronde schoolleidersopleiding of de bereidheid deze te volgen;
  • In het bezit van een onderwijsbevoegdheid;
  • Affiniteit met het Montessorionderwijs
  

Jezelf ontwikkelen doe je samen

Op de Tweede Montessorischool is de visie van Maria Montessori de leidraad voor belangrijke onderwijskundige keuzes. De school combineert het werken met de modernste lesmethodes met de Montessorimaterialen en legt daarbij veel nadruk op het samenwerken. Er is veel aandacht voor gezond gedrag en bewegen. Zo draagt de school de predicaten ‘Fitte school’ en ‘Gezonde school’ en krijgen de leerlingen naast de gymlessen twee keer per week pleinsport aangeboden. Na schooltijd biedt de school in nauwe samenwerking met de Stichting Kinderopvang Huizen ruimte aan allerlei buitenschoolse activiteiten als muziek- en sportles. 

Het schoolteam is gecertificeerd om de Kanjermethode uit te voeren. De school werkt datagestuurd. Het team verzamelt uitkomsten van toetsen en tevredenheidspeilingen en analyseert en bespreekt deze, met als doel het onderwijs systematisch steeds verder te verbeteren. Het is jouw taak om deze verbeteringen een plaats in het beleidsplan te geven. Als locatiedirecteur leg je in een reflectieve dialoog verantwoording af over de resultaten aan het College van Bestuur. 

Wat wij bieden

Een aantrekkelijke functie in een enthousiast team met betrokken collega’s. Het salaris is conform CAO PO 2018-2019, schaal DA. De aanstelling heeft een omvang van 0,7 WTF en heeft snel uitzicht op een vast dienstverband. Het is mogelijk om scholing naar keuze te volgen via onze Talent Academie.

Meer informatie

Heb je een vraag over deze vacature? Persoonlijk contact vinden wij belangrijk, dus wanneer je meer informatie wilt, schroom niet en neem contact op met Bart van der Vlist,  meerscholendirecteur cluster Huizen, 06 51069244. Je vindt ook meer informatie op de website van de school.

Interesse?

Solliciteer, tot uiterlijk donderdag 31 oktober 2019, snel en gemakkelijk via deze site. Je hoeft geen sollicitatiebrief te schrijven,  vertel ons wie je bent, motiveer wat je beweegt en waarom jij wilt werken bij onze school door middel van de vragenlijst op onze site. De gesprekken vinden plaats in week 46 en 47.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.

  • Vul je basisgegevens in.
  • Beantwoord enkele vragen.
  • Bekijk het voorbeeld, controleer en verzend je sollicitatie!